Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2018:12

___________

Dessa allmänna råd tillämpas första gången vid allmän fastighetstaxering 2019 och därefter vid särskilda fastighetstaxeringar till och med 2024.