Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2018:11

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om fördelningen av anskaff­ningsutgiften, se SKV A 2018:18.