Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2018:14

___________

Skatteverket har lämnat allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift, se SKV A 2018:21.