Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2018:9

beslutade den 17 september 2018.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2018 och tillämpas vid förberedelsearbetet inför 2020 års förenklade fastighetstaxering av lantbruksenheter.