Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2018:23

___________

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2018:16.