Områden: Dataskydd & sekretess

Löpnr: SKVFS 2018:12

beslutade den 22 oktober 2018.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2018.

Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:13) om vilka uppgifter som får behandlas enligt 2 kap. 3 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet.