Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2018:19

beslutade den 10 december 2018.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2018.