Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2018:20

beslutade den 10 december 2018.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.