Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2018:29

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2018.

För ytterligare information , se Skatteverkets meddelande, SKV M 2018:21.