Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2018:34

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2019.

___________

Dessa allmänna råd ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2019.

För beskattningsåret 2018, se SKV A 2017:25.