OBS! Det finns en senare version.

Områden: Inkomstskatt

Löpnr: RSFS 2001:26

beslutade den 17 december 2001

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas vid 2002 års taxering.