Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2019:1

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjats under år 2019.

Beträffande den genomsnittliga statslåneräntan under år 2017, se SKV A 2018:1.