Områden: Folkbokföring

Datum: 2019-02-13

Dnr: 202 76764-19/111

Den rättsliga informationen finns numera inlagd i Rättsvägledning under området Folkbokföring, Moderskap, faderskap och föräldraskap, Internationella förhållanden, Barn fött av surrogatmor. Med anledning av detta upphävs ovan nämnda ställningstagande, publicerat 2016-04-20, från och med den 15 februari 2019.