Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2019:2

beslutade den 5 mars 2019.

Nytt: 2020-02-17

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2020:1.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2019 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag för beskattningsåret 2019 och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2019.