Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2019:11

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om uppdelning av anskaff­ningsutgift mellan kvarvarande depåbevis och inlösendepåbevis, se SKV A 2019:8.