Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Dnr: 202 200827-19/111

Skatteverket upphäver ställningstagandet den 17 juni 2005, "Väsentlig ekonomisk betydelse enligt 2 kap. 4 § p. 2 taxeringslagen", med dnr 130 358422-05/111. Anledningen till upphävandet är att taxeringslagen upphört att gälla.