Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Löpnr: SKVFS 2019:3

beslutade den 13 maj 2019.

Nytt: 2019-11-04

Dessa föreskrifter har ändrats och omtryckts genom SKVFS 2019:10.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2019 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2019.

Nytillkomna och ändrade partier har markerats med kantstreck.

Länk till den ändrade föreskriften SKVFS 2018:27.