Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2019-05-20

Dnr: 202 233804-19/111

Ställningstagandet om svar till Sveriges Hotell och Restaurangföretagare på frågor om den sänkta momsen på restaurang- och cateringtjänster daterat den 15 december 2011, dnr 131 868883-11/111, ska inte längre tillämpas.

De frågor som tas upp i ställningstagandet ska numera behandlas enligt Skatteverkets ställningstagande ”Ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt” från den 18 maj 2015, dnr 131 283125-15/111, samt ställningstagandet ”Konferensarrangemang, mervärdesskatt” från den 29 november 2016, dnr 131 286740-16/111. Ställningstagandet om svar till Sveriges Hotell och Restaurangföretagare på frågor om den sänkta momsen på restaurang- och cateringtjänster ska därför inte längre tillämpas.