Områden: Folkbokföring

Datum: 2019-05-14

Dnr: 202 195756-19/111

Ovan nämnda ställningstagande som publicerades 2018-09-25 upphävs från och den 14 maj 2019 på grund av ny information. Skatteverket har med anledning av detta publicerat ett nytt ställningstagande Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Afghanistan den 14 maj 2019 (Dnr 202 195764-19/111).