Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 202 120605-19/111

Skatteverket upphäver ställningstagandet den 13 maj 2005, ”Uppskjuten återbetalning av överskjutande mervärdesskatt och punktskatt”, med dnr 130 283556-05/111. Anledningen till upphävandet är att ställningstagandet har ersatts av information i Rättslig vägledning (Skattebetalning & borgenärsarbete » Inbetalning och återbetalning » Återbetalning » Hinder mot återbetalning av skatt från skattekontot » Överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt).