Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2019:6

beslutade den 19 augusti 2019.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2019 och tillämpas vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2020.