Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2019:15

___________

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2020 års fastighetstaxering och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2018:14) om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2019 års fastighetstaxering.