Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2019:18

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om fördelningen av anskaff­ningsutgiften, se SKV A 2019:19.