Koncernbidrag från utländskt bolag till svenskt bolags fasta driftställe i utlandet har inte ansetts utgöra skattepliktig inkomst.

Inkomsttaxeringarna 2004-2007

En svensk koncern med ett dotterbolag i Sverige, A, bedriver verksamhet i Finland i en filial. I koncernen ingår också ett finskt dotterbolag, B, som avser att lämna ett koncernbidrag till A. Bidraget, som är avdragsgillt i Finland för det givande bolaget, kommer att allokeras till filialen och är en skattepliktig inkomst i Finland för A. Det är dock inte någon omkostnad i det givande bolagets verksamhet och inte heller en betalning för prestationer som utförts av A.

I ansökan om förhandsbesked ställdes frågan om bidraget är skattepliktigt även i Sverige.

SRN lämnade det förhandsbeskedet att koncernbidraget inte är en skattepliktig inkomst för A.

Nämnden gav följande motivering. Bidraget är inte hänförligt till någon verksamhet som det givande bolaget bedriver i Sverige. Det omfattas därför inte av reglerna i 35 kap. IL. Bidraget utgör inte heller en betalning för utförda prestationer. Det ska därför inte tas till beskattning här.

Kommentar:Utgången överensstämmer med RSV:s uppfattning. Sökandebolaget hävdade dock att bidraget borde ses som en förtäckt utdelning från B till det svenska koncernmoderbolaget, vilket i sin tur slussar medlen vidare såsom ett kapitaltillskott till A. RSV anser emellertid att det inte finns utrymme att tillämpa den ekonomiska innebörden utanför det lagreglerade området såvitt avser underprisöverlåtelser inom Sverige.