Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2019:20

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2019.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2019:20.