Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Datum: 2019-10-14

Dnr: 202 151238-19/111

Ställningstagandet ”Återförvisning/överlämnande av mål till Skatteverket för fortsatt handläggning”, daterat 2004-12-10, dnr 130 687830-04/111, ska inte längre tillämpas.

Med hänsyn till att innehållet i tillämpliga delar har ersatts av information i rättslig vägledning är ställningstagandet inte längre aktuellt.