Områden: Folkbokföring

Datum: 2019-10-31

Dnr: 202 423427-19/111

Ovan nämnda ställningstagande som publicerades den 21 april 2017 upphävs från och den 31 oktober 2019 på grund av ny information. Skatteverket har med anledning av detta publicerat ett nytt ställningstagande Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Syrien den 31 oktober 2019 (Dnr 202 423415-19/111).