Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2019:12

beslutade den 18 november 2019.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2020.

Beträffande beskattningsåret 2019, se SKVFS 2018:14.