Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2019:14

beslutade den 2 december 2019.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas för beskattningsåret 2020.

Beträffande beskattningsår 2019, se SKVFS 2018:22