Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Mervärdesskatt

Löpnr: SKVFS 2019:19

beslutade den 2 december 2019.

___________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.

2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:38) om periodisk sammanställning.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.