Områden: Bokföring & redovisning, Förvaltningsrätt & förfarande, Punktskatter och trafikskatter (Spelskatt)

Löpnr: SKVFS 2019:20

beslutade den 9 december 2019

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.