Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2019:26

___________

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2020 års särskilda fastighetstaxering.