Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2019:24

beslutade den 16 december 2019.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2019.