Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2019:28

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr. o. m. beskattningsåret 2019.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2019:23.