Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2019-12-20

Dnr: 202 518958-19/111

Ovan nämnda ställningstagande som publicerades den 12 oktober 2012 upphävs från och den 1 januari 2020 på grund av ny lagstiftning som innebär att skattereduktion från och med detta datum endast kan medges för arbete som betalats med elektroniskt betalningsmedel.