Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2020:2

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift, se SKV A 2020:3.