Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV M 2020:6

Skatteverket har beslutat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2020:7.