Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV M 2020:13

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om fördelningen av anskaff-ningsutgiften, se SKV A 2020:18.