Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2020:20

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om fördelning av an­skaffningsutgift för aktier med anledning av Gasporox AB:s s utdelning år 2020 av aktier i GPX Medical AB.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2020.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2020:15.