Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2020:23

___________

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2021 års särskilda fastighets­taxering.