Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2020:17

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2020:24.