Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2020:29

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2020.