Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2021:1

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjats under år 2021. Beträffande den genomsnittliga statslåneräntan under år 2019, se SKV A 2020:1.