Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2021:3

beslutade den 15 mars 2021.

Nytt: 2022-02-14

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2022:1.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2021 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag för beskattningsåret 2021 och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2021.