___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 juni 2021.