Områden: Folkbokföring

Löpnr: SKV M 2021:9

___________

Skatteverkets meddelande, SKV M 2010:3, ska från den 18 juni 2021 inte längre tillämpas.