Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2021:5

beslutade den 31 maj 2021

___________

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 juli 2021 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2021.

Länk till den ändrade föreskrifter (SKVFS 2020:23).