Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2021:18

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2021 på merkostnadstillägg som betalas ut efter den 30 juni 2021.

Länk till den ändrade föreskriften SKV A 2020:28.