Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2021:25

___________

Dessa allmänna råd tillämpas första gången vid förenklad fastighets­taxering 2022 och därefter vid särskilda fastighetstaxeringar till och med 2024.