Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2021:24

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om avyttringspris och an-skaffningsutgift med anledning av utbytet, se SKV A 2021:28.